Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thành tích tiêu biểu

8126198 Những thành tích tiêu biểu của cán bộ, giáo viên, tập thể trường trong những năm qua: 1. Tập thể nhà trường *Năm học 1970-1971 tập thể trường đạt danh hiệu Tổ xã hội chủ nghĩa. *Năm học 1971-1972 tập thể trường đạt danh hiệu Tổ xã hội chủ nghĩa. *Năm học 2004-2005 tập thể trường đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến xuất sắc. *Những năm học khác tập thể trường đều đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến. *Năm học 2001-2002 trường đạt chuẩn...

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN