Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bien ban Ban-giao ho so .Van

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 09h:48' 21-08-2014
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC B YÊN TRUNG
--------------------------


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
Yên Trung, ngày 21 tháng 8 năm 2014


BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ

I/ Thời gian:
II/ Địa điểm:
III/ Nội dung
1. Bàn giao hồ sơ
a. Bên Giao:
Họ tên: Lê Thành Nam
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị: Trường tiểu học B Yên Trung
b. Bên Nhận
Họ tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường tiểu học Yên Lợi
2. Chi tiết hồ sơ bàn giao
STT
Nội dung
Số lượng
Ghi chú

1


2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


Bên Giao
Phó hiệu trưởng


Lê Thành Nam
Bên Nhận
Giáo viên


Hoàng Thị Vân


 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN