Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

De HS gioi Toan 3 (30 de)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 19h:13' 10-01-2013
Dung lượng: 112.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Toán 3-Đề1
Bài 1( 2 đ) :Tính nhanh
a. 37 x 18- 9 x 74 + 100
b. 52 - 42 + 37 - 28 + 38 + 63
Bài 2( 2 đ): Tìm X
( x + 37) + 19 = 65
( x - 36) + 17 = 80
Bài 3( 2 đ): Hùng có 16 que tính, Minh có nhiều hơn Hùng 7 que tính nhưng ít hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả 3 bạn có bao nhiêu que tính ?
Bài 4( 2 đ): Có 4 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp kẹo có 28 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác ? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó.
b. DB là cạnh chung của tam giác nào ?
A B


D M C

Toán 3-Đề2

Bài 1( 2 đ): Tính nhanh
998 x 2 + 2 x 2 b. 73 x2 + 2 x 27
Bài 2( 2 đ): Tìm X
80- ( x- 23) = 65
75 - ( X- 7) = 25
Bài 3( 2 đ): Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau :
0, 2,4, 6, 8, 10, 12, ...
1, 3, 5, 7, 9
Bài 4( 2 đ): Có 3 đoạn dây dài tổng cộng 96 m. Đoạn thứ nhất dài 42 m, đoạn thứ 2 ngắn hơn đoạn thứ nhất 14 m. Hỏi đoạn dây thứ 3 dài bao nhiêu m ?
Bài 5( 2 đ): Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo ?

Toán 3-Đề3

Bài 1( 2 đ): Tính nhanh
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+ 8 +9 + 10
2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
Bài 2( 2 đ): Tìm X
1999 + X = 2000 + 5
X x 2 = 3900 + 98
Bài 3( 2 đ): Một nhà máy có 3 tổ công nhân, tổ một có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân bằng  tổ một, tổ hai có 9 công nhân. Hỏi nhà máy có bao nhiêu công nhân ?
Bài 4( 2 đ): Năm nay, bố tôi 45 tuổi. Năm trước, tuổi chị tôi bằng  tuổi bố tôi. Vậy năm nay, chị tôi bao nhiêu tuổi ?
Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác ? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó.

Toán 3-Đề4
Bài 1( 2 đ): Tính nhanh
a. 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11 +13 +15 +17 +19
b. 13 + 13 + 13 +13 +13 + 5
Bài 2( 2 đ): Tìm X
X + 75 = 482- 25
X - 85 = 100- 85
Bài 3( 2 đ): Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau :
a. 10, 20, 30,40
b. 1, 4, 7, 10, ...
Bài 4( 2 đ): Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng  số que tính, sau đó chia cho Huệ  số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho hai bạn, Lan còn lại bao nhiêu que tính ?
Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác ? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó.
A M B


D K H C

Toán 3-Đề5
 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN