Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

de thi khao sat dau nam toan Tv lop 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 14h:38' 23-07-2013
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
Khảo sát chất lựơng đầu năm học lớp 4
Môn: tiếng việt
Thời gian: 45 phút
Họ và tên :................................... lớp.........................

I)Bài tập:(5 điểm)
1)Đặt 3 câu theo mẫu : (1 điểm)
a)Ai là gì?
.....................................................................................................................................
b)Ai làm gì ?
......................................................................................................................................
c)Ai thế nào?
......................................................................................................................................
2)Điền vào chỗ trống: r ,d hay gi? (1 điểm)
Hoa ...ấy đẹp một cách ...ản ...ị .Mỗi cánh hoa ...ống hệt một chiếc lá ,chỉ có điều
mỏng manh hơn và có màu sắc ...ực ...ỡ .
3)Trong câu “Mùa xuân , hoa gạo gọi đến bao nhiêu là chim”,tác giả nhân hóa cây
gạo bằng cách nào? (1 điểm)
................................................................................................................................
4)Tìm 5 từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội ( 1 điểm)
................................................................................................................................
Kể tên 3 lễ hội hoặc hội mà em biết:
................................................................................................................................
5)Đặt câu để phân biệt cặp từ sau: (1 điểm)
a)sách – xách
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

b)chuyện – truyện
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II) Tập làm văn:Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) kể về việc học tập của em
trong năm học lớp 3 vừa qua.(5 điểm)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................
Khảo sát chất lựơng đầu năm học lớp 4
Môn: Toán
Thời gian: 45 phút
Họ và tên :................................... lớp.........................
I)Trắc nghiệm:(5 điểm)
Bài1: a) Kết quả của phép nhân 1815 x 4 là (1 điểm) A.4240 C.7260
B.7240 D.4260
b) Kết quả của phép chia 72560 : 8 là:
A.907 C.970
B.97 D.9070
Bài 2 a)Số liền trước của 5480 là : (1 điểm)
A.6480 C.5479
B.5481 D.5470
b)Số liền sau của 10000 là:
A.9999 C.11000
B.10001 D.9000
Bài 3: Hình chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 8 dm thì chu vi là: (1 điểm)
A.20 m C.56m
B.20dm D.56dm
Bài 4 Hình bên có số góc vuông là: (1 điểm)

A.22 C.18
B.20 D.16

Bài 5 Giá trị của X trong phép tính: X x 4 = 888 + 24 là: (1 điểm)
A.222 C.238
B.246 D.228
II)Phần tự luận:(5 điểm )
Bài 1:Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm)
a) (10728+11605) x 2 b)14523 – 11964 : 4

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Cuối năm học, trường em mua 115 tập vở, mỗi tập có 6 quyển vở. Số vở này thưởng cho mỗi em học sinh giỏi 5 quyển thì vừa hết. Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi được thưởng. (2điểm)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài3: Một hình vuông có chu vi bằng hình chữ nhật .Tính độ dài cạnh hình
vuông, biết hình chữ nhật có chiều dài 55m, chiều rộng 45m.
(2 điểm)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN