Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Microsoft Excel A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 20h:02' 10-12-2012
Dung lượng: 121.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người

Microsoft Excel
I - KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI EXCEL.
1.Khởi động Excel
Nhắp đúp tại biểu tượng Microsft Excel trong nhóm Microsoft Office. Khi trên màn hình xuất hiện cửa sổ của Excel và một trang bảng tính trắng cos tên là Book 1 thì quá trình khởi động hoàn thành.
2. Thoát khỏi Excel
Cách 1: Vào file/ chọn Exit
Cách 2: Bấm Alt_ F4
3. Các khái niệm
a- Work Book: là một File bảng tính tạo bởi Excel, mỗi Work Book thông thường có 16 Work Sheet.
b-Work Sheet: là một trang bảng tính tạo bởi Exxcel. Mỗi Work Sheet được chia thành 256 cột, kí hiệu từ A-ZZ và 16384 hàng, kí hiệu từ 1đến 16384. Giao của hàng và cột tạo thành một Cell (ô).
c- cCell: là đơn vị nhỏ nhất trong Excel dùng để chứa dữ liệu. Cell được truy nhập thông qua địa chỉ cột và địa chỉ hàng.
Vd:A1, ZZ 16384,C28…
d- Selector:là đường ven đen bao quanh Cell, thể hiện Ceellddos đang bị truy nhập.
e-Handle Fill: là chấm đen góc dưới cùng bên phải của đường Selector, có tác dụng để sao chép dữ liệu.
II.PHƯƠNG PHÁP NHẬP, SỬA, XOÁ DỮ LIỆU TRONG BẢNG TÍNH
1-Các kiểu dữ liệu trong Excel
a-Kiểu kí tự (character): chứa các chữ cái, chữ số và các kí hiệu đặc biệt. Kiểu kí tự thông thường được căn trái trong Cell.
số (b- Kiểu Number):chứa các chữ số từ 0 – 9 và các dấu “.” hoặc , ngăn cách giữa các hàng. Kiểu số thông thường được căn phải trong Cell.
c- Kiểu ngày, giờ (Date and time ): chứa dữ liệu kiểu ngày, giờ.
d- Kiểu cong thức và hàm (Formula and Funtion): chứa các công thức và hàm tính toán.
2. Phương pháp nhập dữ liệu
Chọn Cell cần nhập.
Nhập dữ liệu từ bàn phím.
Bấm Enter (hoặc một trong 4 phím mũi tên) để chấp nhận dữ liệu.
3.Phương pháp sửa dữ liệu
Chọn Cell cần sửa .
Bấm phím F2 trên bàn phím sau đó sửa dữ liệu theo yêu cầu.
Bấm Enter để chấp nhận dữ liệu.
4. Phương pháp xoá dữ liệu
Chọn các Cell chứa dữ liệu cần xoá.
Bấm phím Deleete trên bàn phím.
5. Phương pháp di chuyển và sao chép dữ liệu
a- Sử dụng chuột
Chọn vùng dữ liệu cần di chuyển hoặc sao chép.
Trỏ chuột vào đường viền của vùng đã chọn và kéo chuột tới vị trí càn thiết.
b- Sử dụng thực đơn ( Menu )
Chọn vùng dữ liệu cần di chuyển hoặc sao chép.
Vào Edit/ chọn Cut: để di chuyển, chọn Copy: dể sao chép (hoặc nhắp chuột tại phím Cut, Copy trên thanh công cụ).
Đặt con trỏ tại vị trí cần nhấn.
Vào Edit/ chọn Past (hoặc nhắp chuột tại phím paste trên thanh công cụ ).
III. PHƯƠNG PHÁP NHẬP DỮ LIỆU NHANH SỬ DỤNG HANDLEF
1.Sao chép dữ liệu sử dụng Handlefill. Nhập dữ liệu cho Cell đầu.
Trỏ chuột vào Handle của Cell đã nhập và kéo chuột qua các Cell còn lại.
Chú ý:
Nếu dữ liệu đơn thuần là số hoặc ký tự thì giá trị của các Cell giống nhau.
Nếu dữ liệu có cả số và ký tự thì phân số tăng theo cấp số cộng với công sai là
Nhập Series sử dụng Handle Fill.
-Khái niệm Serries.
Series là một chuỗi dữ liệu tuân theo một tiêu chuẩn cho trước.
Trong Excell có bốn Series chuẩn:
Series thứ trong tuần đầy đủ:Mon day, Tuesday,
Series thứ trong tuần dạng viết tắt:Mon, Tues, Wednes, Thus, Fri, Satur, Sun.
Series tháng trong năm dạng đầy đủ: January, February, March, April, May, June, July, Aaugust, Septemer, Octerber, November, December.
Serries tháng trong năm dạng viết tắt: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec.
b - Phương pháp tạo series cho người sử dụng
Nhập giá trị của series trên một hàng hoặc một cột.
Chọn các ô đã nhập.
Vào Tools/ chọn Options.
Nhắp Tab Custon List.
Nhắp phím Import.
OK.
c - Phương pháp nhập series.
Nhập một giá trị của series cho Cell đầu.
Trỏ chuột vào Handlefill của Cell đã nhập và kéo chuột vào các Cell còn lại.
IV - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH
Định dạng kí tự
Chọn các Cell chứa dữ liệu cần định dạng.
Nhắp chuột tại phím Font
 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN