Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

HỒ SƠ THEO DOI HS KT1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 08h:10' 11-09-2014
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
HỒ SƠ
THEO DÕI SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬTHọ và tên học sinh :…………………………………………………Nam/ Nữ
Ngày tháng năm sinh :………………………………………………………...
Học sinh lớp:…………………Trường:………………………………………
Huyện ( TP ):………………………………………………………………….Năm học :…………………………………………….1- THÔNG TIN VỀ HỌC SINH 1.1- Thông tin chung
Họ và tên học sinh :………………………………………….Nam / Nữ
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………….
Nơi sinh:………………………………………………………………..
Học sinh lớp:………………..Trường:…………………………………
Huyện ( TP ):…………………………………………………………...
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………
………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
Họ và tên bố :…………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………….
Nghề nghiệp:…………………………………………………………...
Nơi công tác:…………………………………………………………...
Họ và tên mẹ :………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………….
Nghề nghiệp:…………………………………………………………...
Nơi công tác:…………………………………………………………...
Họ và tên người đỡ đầu :………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………….
Nghề nghiệp:…………………………………………………………...
Nơi công tác:…………………………………………………………...
Dạng khó khăn của học sinh:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
1.2- Những mặt mạnh của học sinh:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
1.3- Những khả năng của học sinh:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
1.4- Những sở thích của học sinh:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
1.5- Những sở nhu cầu cần hỗ trợ:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2- MỤC TIÊU GIÁO DỤC
2.1- Mục tiêu trong năm học:
- Kiến thức, kỹ năng các môn học:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
- Kỹ năng xã hội:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2.2- Mục tiêu học kỳ I:
- Kiến thức, kỹ năng các môn học:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
- Kỹ năng xã hội:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2.2- Mục tiêu học kỳ II:
- Kiến thức, kỹ năng các môn học:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
- Kỹ năng xã hội:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
4- ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ ĐIỀU CHỈNH
4.1- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong học kỳ I:
- Kiến thức, kỹ năng các môn học:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................

- Kỹ năng xã hội:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

- Những vấn đề cần điều chỉnh và phương hướng thực hiện trong học kỳ II:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
4.2- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong học kỳ II:
- Kiến thức, kỹ năng các môn học:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
- Kỹ năng xã hội:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
4.3- Đánh giá chung cả năm học:
- Kiến thức, kỹ năng các môn học:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
- Kỹ năng xã hội:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
- Đánh giá chung những tiến bộ của trẻ, những vấn đề cần tiếp tục phát triển cho những năm học sau:
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….


Yên Trung, ngày…….tháng…….năm ………
 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN