Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 09h:58' 02-12-2013
Dung lượng: 365.6 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Môn : toán 3
Trường tiểu học B Yên trung
Giáo viên thực hiện : Hà Thị Bích Ngọc
Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính : 648 : 2
Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013
Toán:
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013
Toán:
56
0
8
56
7
0
0
0
0
0
* 56 chia 8 được 7, viết 7.
7 nhân 8 bằng 56;
56 trừ 56 bằng 0.
* Hạ 0;
0 nhân 8 bằng 0;
0 trừ 0 bằng 0.
0 chia 8 được 0,
viết 0.
a) 560 : 8 = ?
Vậy: 560 : 8 = 70
63
2
7
63
9
0
2
0
2
0
* 63 chia 7 được 9, viết 9.
9 nhân 7 bằng 63;
63 trừ 63 bằng 0.
* Hạ 2;
0 nhân 7 bằng 0;
2 trừ 0 bằng 2.
2 chia 7 được 0,
viết 0.
b) 632 : 7 = ?
Vậy: 632 : 7 = 90 (dư 2)
Khi chia số có ba chữ số cho số có 1 chữ số, ở lần chia thứ 2 và lần chia thứ 3, nếu số bị chia bé hơn số chia thì viết 0 ở thương theo lần chia đó.
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013
Toán:
56 trừ 56 bằng 0.
0 trừ 0 bằng 0.
63 trừ 63 bằng 0.
2 trừ 0 bằng 2.
56
0
8
56
7
0
0
0
0
0
* 56 chia 8 được 7, viết 7.
7 nhân 8 bằng 56;
* Hạ 0;
0 nhân 8 bằng 0;
0 chia 8 được 0,
viết 0.
a) 560 : 8 = ?
Vậy: 560 : 8 = 70
63
2
7
63
9
0
2
0
2
0
* 63 chia 7 được 9, viết 9.
9 nhân 7 bằng 63;
* Hạ 2;
0 nhân 7 bằng 0;
2 chia 7 được 0,
viết 0.
b) 632 : 7 = ?
Vậy: 632 : 7 = 90 (dư 2)
0
2
350 7
Thực hành
Bài 1: Tính
450 6
a,
490 7
400 5
725 6
361 3
b,
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013
Toán:
56 trừ 56 bằng 0.
0 trừ 0 bằng 0.
63 trừ 63 bằng 0.
2 trừ 0 bằng 2.
56
0
8
56
7
0
0
0
0
0
* 56 chia 8 được 7, viết 7.
7 nhân 8 bằng 56;
* Hạ 0;
0 nhân 8 bằng 0;
0 chia 8 được 0,
viết 0.
a) 560 : 8 = ?
Vậy: 560 : 8 = 70
63
2
7
63
9
0
2
0
2
0
* 63 chia 7 được 9, viết 9.
9 nhân 7 bằng 63;
* Hạ 2;
0 nhân 7 bằng 0;
2 chia 7 được 0,
viết 0.
b) 632 : 7 = ?
Vậy: 632 : 7 = 90 (dư 2)
0
2
Bài 2:
Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?
Bài giải
Ta có 365 : 7 = 52 (dư 1)
Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày
Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày
Tóm tắt
7 ngày : 1 tuần lễ
365 ngày : …tuần lễ …ngày ?
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013
Toán:
Thực hành
Bài 1: Tính
56 trừ 56 bằng 0.
0 trừ 0 bằng 0.
63 trừ 63 bằng 0.
2 trừ 0 bằng 2.
56
0
8
56
7
0
0
0
0
0
* 56 chia 8 được 7, viết 7.
7 nhân 8 bằng 56;
* Hạ 0;
0 nhân 8 bằng 0;
0 chia 8 được 0,
viết 0.
a) 560 : 8 = ?
Vậy: 560 : 8 = 70
63
2
7
63
9
0
2
0
2
0
* 63 chia 7 được 9, viết 9.
9 nhân 7 bằng 63;
* Hạ 2;
0 nhân 7 bằng 0;
2 chia 7 được 0,
viết 0.
b) 632 : 7 = ?
Vậy: 632 : 7 = 90 (dư 2)
0
2
Bài 3:
Điền Đ vào ô trống có đáp án đúng, S vào ô trống có đáp án sai ?

185 6
18 30
05
0
5
D

283 7
28 4
03

283:7=4 dư 3
S
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013
Toán:
Thực hành
56 trừ 56 bằng 0.
0 trừ 0 bằng 0.
63 trừ 63 bằng 0.
2 trừ 0 bằng 2.
56
0
8
56
7
0
0
0
0
0
* 56 chia 8 được 7, viết 7.
7 nhân 8 bằng 56;
* Hạ 0;
0 nhân 8 bằng 0;
0 chia 8 được 0,
viết 0.
a) 560 : 8 = ?
Vậy: 560 : 8 = 70
63
2
7
63
9
0
2
0
2
0
* 63 chia 7 được 9, viết 9.
9 nhân 7 bằng 63;
* Hạ 2;
0 nhân 7 bằng 0;
2 chia 7 được 0,
viết 0.
b) 632 : 7 = ?
Vậy: 632 : 7 = 90 (dư 2)
0
2
185: 6=30 d­ 5
Bài 2:
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2013
Toán:
Thực hành
Bài 1: Tính
56 trừ 56 bằng 0.
0 trừ 0 bằng 0.
63 trừ 63 bằng 0.
2 trừ 0 bằng 2.
56
0
8
56
7
0
0
0
0
0
* 56 chia 8 được 7, viết 7.
7 nhân 8 bằng 56;
* Hạ 0;
0 nhân 8 bằng 0;
0 chia 8 được 0,
viết 0.
a) 560 : 8 = ?
Vậy: 560 : 8 = 70
63
2
7
63
9
0
2
0
2
0
* 63 chia 7 được 9, viết 9.
9 nhân 7 bằng 63;
* Hạ 2;
0 nhân 7 bằng 0;
2 chia 7 được 0,
viết 0.
b) 632 : 7 = ?
Vậy: 632 : 7 = 90 (dư 2)
0
2
Bài 3:
Xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo
đã về dự tiết dạy của tôi.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN