Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

SKKN. Quan ly thuc hien chuyen mon o tieu hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 14h:39' 03-12-2012
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
BÁO CÁO THAM LUẬN
Về việc quản lý thực hiện quy chế chuyên môn
ở trường tiểu học.
A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở bậc tiểu học, nâng cao chất lượng quản lí chuyên môn. Kết quả bước đầu là nhiều trường tiểu học đã xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn từ giáo viên đến tổ khối và nhà trường; nhiều thầy cô giáo của các trường đã phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp; chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên; mũi nhọn học sinh năng khiếu được duy trì... Góp phần vào những thành quả đó có nhiều nguyên nhân tích cực, trong đó phải kể đến chất lượng của đội ngũ thầy cô giáo đã từng bước được nâng cao; việc chỉ đạo của nhà trường trong việc thực hiện quy chế chuyên môn ngày được củng cố  và có chất lượng, …
Để góp phần vào đổi mới quản lý thực hiện chuyên môn ở trường tiểu học hiện nay. Phòng GDĐT Trảng Bom xin được báo cáo tham luận về việc quản lý thực hiện quy chế chuyên môn ở trường tiểu học của huyện như sau:
Như chúng ta đã biết quy chế là những điều định ra để nhiều người, nhiều nơi cùng theo đó mà làm. Vậy thì quy chế chuyên môn ở trường tiểu học được hiểu sơ lược là những quy định về công việc chuyên môn tiểu học do cấp trên yêu cầu đặt ra để mọi người (bao gồm: CBQL, Giáo viên, học sinh…) cùng thực hiện.. Việc thực hiện quy chế chuyên môn  không phải là việc làm mới, vì thời gian qua chúng ta đã và đang tiếp tục thực hiện thường xuyên song cũng còn có nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao. Chính vì vậy tất cả chúng ta, những nhà quản lí giáo dục từ tổ chuyên môn, ban giám hiệu các trường cùng với thầy cô giáo cần ngồi lại với nhau, để bàn bạc trao đổi và thống nhất thực hiện sao cho chúng ta mỗi ngày mỗi thực hiện công việc chuyên môn ở trường  tốt hơn .
Đầu tiên muốn thực hiện việc quản lý thực hiện quy chế chuyên môn ở trường tiểu học hiện nay, chúng ta cần phải dựa vào một số căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan sau:
Luật giáo dục sửa đổi 2009; Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo QĐ 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007; QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.; Tài liệu chuẩn KT-KN; Công văn 896/BGDĐT của Bộ GDĐT; QĐ 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 về ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp GVTH; Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT về đánh giá xếp lọai học sinh tiểu học; Công văn 1513/SGDĐT-GDTH ngày 25/8/2006 và công văn 2273/SGD&ĐT-GDTH ngày 09/11/2007 của Sở GD&ĐT,; Hướng dẫn nhiệm vụ năm học hàng năm của các cấp; Một số văn bản khác của các cấp có liên quan …
B. CÔNG TÁC QUẢN LÍ THỰC HIỆN QUI CHẾ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA PHÒNG GDĐT TRẢNG BOM
I/ Đối với giáo viên :
1. Kế hoạch giảng dạy môn (Phân môn)
Mỗi giáo viên tự nghiên cứu chương trình để lập ra một kế hoạch dạy học (là khung về thứ tự, thời lượng giảng dạy đối với từng đơn vị kiến thức, kĩ năng cụ thể của chương trình mỗi môn học , trong đó có thể hiện phần điều chỉnh (so với chương trình của Bộ). Đầu tiên phải xây dựng trên cơ sở cả năm học, sau đó chia thành từng học kỳ, tháng, tuần và thực hiện theo từng môn. Đến năm học 2009-2010, Bộ GDĐT ban hành  tài liệu chuẩn kiến thức và kĩ năng đến các trường cho nên việc lập kế hoạch giảng dạy môn (phân môn) của giáo viên có phần thuận lợi hơn.
2. Lịch báo giảng
- Mỗi giáo viên đều có lịch báo giảng (mẫu của SGD)
- Dự thảo và thông qua lịch báo giảng trước 2 tuần trong tổ khối và công khai ở nơi qui định của nhà trường.
- Lịch báo giảng có thể hiện việc điều chỉnh dạy học và ghi ngắn gọn như : ghi phần điều chỉnh trong ngoặc, bên cạnh của từng bài dạy cần điều chỉnh hoặc ghi vào cột ghi chú bằng mực đỏ. Ngòai ra trong lịch báo giảng còn ghi dấu cho việc có sử dụng ĐDDH của từng bài dạy. Từ đó tổ khối chuyên môn, CBQL nhà trường dễ kiểm tra đối chiếu với kế hoạch dạy học và với giáo án của giáo viên
- Thường thì việc điều chỉnh trong lịch báo giảng của giáo viên không thể giống nhau hoàn toàn.
 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN