Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 20h:53' 21-11-2012
Dung lượng: 976.4 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Hội giảng
Môn tiếng việt 2
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007
Tập đọc
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007
Mẹ (trang 101)
Trần Quốc Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Tập đọc
Lặng rồi, lời ru, nắng oi, suốt đời
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007
Mẹ (trang 101)
Trần Quốc Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Tập đọc
Lặng rồi, lời ru, nắng oi, suốt đời
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng, mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007
Mẹ (trang 101)
Trần Quốc Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Tập đọc
Lặng rồi, lời ru, nắng oi, suốt đời
- . nắng oi
- mẹ ru, mẹ đưa võng, mẹ quạt mát
- những ngôi sao thức . / chẳng bằng mẹ .
- mẹ là ngọn gió . /
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007
Mẹ (trang 101)
Trần Quốc Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Tập đọc
Lặng rồi, lời ru, nắng oi, suốt đời
- . nắng oi
- mẹ ru, mẹ đưa võng, mẹ quạt mát
- những ngôi sao thức . / chẳng bằng mẹ .
- mẹ là ngọn gió .
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng, mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

nắng oi
ạ ời
Chẳng bằng
Mẹ
suốt đời
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007
Mẹ (trang 101)
Trần Quốc Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Tập đọc
Lặng rồi, lời ru, nắng oi, suốt đời
- . nắng oi
- mẹ ru, mẹ đưa võng, mẹ quạt mát
- những ngôi sao thức . / chẳng bằng mẹ .
- mẹ là ngọn gió . /
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng, mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007
Mẹ (trang 101)
Trần Quốc Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Tập đọc
Lặng rồi, lời ru, nắng oi, suốt đời
- . nắng oi
- mẹ ru, mẹ đưa võng, mẹ quạt mát
- những ngôi sao thức . / chẳng bằng mẹ .
- mẹ là ngọn gió . /
Nội dung: Mẹ luôn vất vả để nuôi con và giành
cho con tình yêu thương bao la
Hết
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN