Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Lê Thành Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Trung B
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 1587 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thành Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Trung B
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 31108 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Trung B
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN