Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Dao duc lop 2 ca nam khong can sua

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thành Nam
Ngày gửi: 06h:23' 21-09-2012
Dung lượng: 408.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU :
KT - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
KN - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu.
TĐ - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ sắm vai.
HS : Vở bài tập
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
b/ Các hoạt động dạy học :

TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

9 ph
8 ph

8 ph
* Họat động 1: Bày tỏ ý kiến
Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống .

-GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ.
*Họat động 2 : Xử lý tình huống.
Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống.
-Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất.
*Họat động 3: Giờ nào việc nấy.
Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
-GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm.

-GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến.-Các nhóm sắm vai.
-Trình bày trước lớp.-Các nhóm thảo luận.
-Trình bày trước lớp.
-Nhận xét nhóm bạn 4.Củng cố : (4 phút)
-Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ?
-GV nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
-Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT
-PHẦN BỔ SUNG:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2
Ngày dạy : / / 200 *****
BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
- Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu.
- Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Phiếu có 3 màu.
HS : Vở bài tập
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn định : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?.
-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

9 ph8 ph


8 ph
*Hoạt động 1: Thảo luận lớp.
Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
-GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến.

-Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân.
*Hoạt động 2: Hành động cần làm.
Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ.
- Y/C thảo luận nhóm ghi
 
Gửi ý kiến

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN