Thời gian là vàng

Số lượt truy cập

Web Counter

Tài nguyên

Bản đồ xã Yên Trung

Cập nhật

Ảnh ngẫu nhiên

Liên kết Website

Yahoo! Messenger

Người quản trịWebsite của Tr­ường tiểu học Yên Trung B-Ý Yên-Nam Định

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đăng ký thành viên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án > (6 thư mục)


Lớp 1 (19 bài)
Word-logo-small

Giao an tron bo Lop 1-Tuan 16

Ngày gửi: 2012-12-10 20:45:14

Word-logo-small

Giao an tron bo Lop 1-Tuan 15

Ngày gửi: 2012-12-10 20:44:44

Word-logo-small

Giao an tron bo Lop 1-Tuan 14

Ngày gửi: 2012-11-29 21:04:25

Word-logo-small

Giao an tron bo Lop 1-Tuan 13

Ngày gửi: 2012-11-29 21:03:54


Lớp 2 (1 bài)
Word-logo-small

Dao duc lop 2 ca nam khong ca...

Ngày gửi: 2012-09-21 06:23:56


Lớp 3 (15 bài)
Word-logo-small

Giao an Tin hoc lop 3 tu tuan...

Ngày gửi: 2013-05-22 15:49:38

Word-logo-small

Giao an tron bo Lop 3-Tuan 14

Ngày gửi: 2012-11-29 21:10:37

Word-logo-small

Giao an tron bo Lop 3-Tuan 13

Ngày gửi: 2012-11-29 21:10:03

Word-logo-small

Giao an tron bo Lop 3-Tuan 12

Ngày gửi: 2012-11-29 21:09:31


Lớp 4 (1 bài)
Word-logo-small

Giao an L4 Tuan 5

Ngày gửi: 2012-09-24 19:42:54


Lớp 5 (18 bài)
Word-logo-small

Tron bo. T13.Lop5

Ngày gửi: 2012-11-23 08:40:29

Word-logo-small

Tin hoc 5-Tuan 15-quyen3

Ngày gửi: 2012-10-04 09:28:45

Word-logo-small

Tin hoc 5-Tuan 14-quyen3

Ngày gửi: 2012-10-04 09:28:08

Word-logo-small

Tin hoc 5-Tuan 13-quyen3

Ngày gửi: 2012-10-04 09:27:31


Tổng hợp (6 bài)
Word-logo-small

Phân biệt phân số-Tỷ số

Ngày gửi: 2014-08-04 15:20:05

Word-logo-small

DanBaiTaTruongEmTruocGioHoc.Lop5

Ngày gửi: 2014-07-16 20:14:42

Word-logo-small

DanBaiTaMua.Lop5

Ngày gửi: 2014-07-16 20:14:09

Word-logo-small

Danbaitacongvien.Lop5

Ngày gửi: 2014-07-16 20:13:48

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

GoogleVN